Cập nhật tiến độ dự án VINHOMES GOLDEN RIVER BA SON Q1 (ngày 11/04/2018).

Ngày đăng: 12/04/2018 11:03 Sáng

VINHOMES GOLDEN RIVER BA SON Q1

– Tòa Aqua 1: Đã hoàn thiện. Đang bàn giao cho cư dân.
– Tòa Aqua 2: Đã hoàn thiện. Đang bàn giao cho cư dân.
– Tòa Aqua 3: Đã bàn giao và đưa vào hoạt động.
– Tòa Aqua 4: Đã bàn giao và đưa vào hoạt động.
– Tòa Lux 6: Đã cất nóc. Hoàn thiện đến tầng 49.
– The Victoria: Các căn giai đoạn 1,2,3 đã hoàn thành.