CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK 28.02.2018

Ngày đăng: 28/02/2018 16:59 Chiều

– Tiến độ thi công tòa Central 1: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Central 2: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Central 3: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 1: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 2: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 3: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 4: Đang bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 5: Đang bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 6: Đang bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Landmark 81: Đã cất nóc.
– Tiến độ thi công tòa Landmark Plus: đang bàn giao cho BQLTN, VS.
– Tiến độ thi công tòa Park 1: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 2: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 3: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 4: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 5: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 6: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công tòa Park 7: Đã bàn giao cho khách hàng.
– Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec: Đã khai trương ngày 26/12/2015.
– Tiến độ thi công trường Vinschool: Đã khai trương ngày 05/09/2017.
– Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park: Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.
– Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas: Đang tiếp tục hoàn thiện và bàn giao.